Regionsansvarig FAR Ambassadör i region Bergslagen

Under ett par år har jag varit verksam som Ambassadör i FAR men från och med nu har jag efterträtt Marianne Widström som regionsansvarig för region Bergslagen. Jag är glad och stolt över det och hoppas att tillsammans med Lena Jansson som också är ambassadör i region Bergslagen kunna bidra med mycket intressant och matnyttigt för våra medlemmar.

Idag har jag varit på Arlanda tillsammans med FARs övriga regionansvariga Ambassadörer i Sverige. Alltid lika kul och utvecklande med nya idéer och infallsvinklar vad vi kan göra i regionen för våra medlemmar, medlemmarnas kunder, näringslivet och andra intressenter.Mycket fokus låg idag på att titta in i branschens framtid. Kairos Future har gjort en studie som mynnat ut i en gedigen folder om Framtidens rådgivning, redovisning och revision. Jätte spännande läsning. Vad vill kunderna ha i framtiden? Behövs redovisning och revision? I samma form som nu? I en annan form? Teknikutveckling, hänger branschen med? Kan delar/hela arbetsuppgifter automatiseras? Vad ska vi då göra? Vill ungdomar arbeta med detta i framtiden?

Ja frågorna är många och svaren kan vi bara sia om. Men visst tenderar det till att branschen måste modernisera och effektivisera vissa delar av de traditionella sysslorna vartefter. Fler och fler vill komma åt sina rapporter via nätet och att informationen där ska vara up to date.

Kunderna/företagarna är mer engagerade i vad de beställer, vilken byrå, ekonomisk samarbetspartner, de väljer. Många vill göra delar av det löpande arbetet själva och använda vår kompetens till rådgivning. Vilket enligt studien är en framgångsfaktor. De spår att revisionen minskar, redovisningen är ungefär som idag och rådgivning ökar. Jag känner själv att det är många företagare som vill ha just rådgivning.

Rådgivning, det är ju ett stort och vitt begrepp och i det kommer kommunikationen in, vi måste bli bättre på att kommunicera med varandra. Vad vill ni, vad förväntar ni er som kund, företagare, få ut av att ni anlitar oss? Våga fråga?
Vet kunden vad för tjänst vi erbjuder, är vi bra på att kommunicera vad vi kan erbjuda? Detta i sin tur leder in på frågor runt sälj och marknadsföring, hur vi kommunicerar vårt budskap om vilka produkter vi levererar.

Framtiden och visionerna är spännande saker tycker jag och vi alla gör väl vårt bästa för att hänga med i tidens snabba förändringar, möta våra kunder och medarbetares behov och önskningar så att vi alla kan må bra och vara tillfreds.

Å den ljusnande framtid är vår....

Gillar

Kommentarer