Utvecklande

Ledarskap & intuition med Terry Evans. Fantastiskt lärorika dagar i livets skola. På den här skolan får vi möjligheten att upptäcka vår egen verklighet, vår egen sanning, vår egen potential. Lever du ett lyckligt liv, jag menar på riktigt?
Vad kännetecknar ett bra ledarskap? Är du en bra ledare på jobbet, i ditt företag, i din familj? Think about it. Terry upprepar det ständigt, think about it!
Han vill med sina frågor få oss att reflektera, tänka efter. Finns det några svar som är rätt eller fel? Allt handlar om våra känslor. Att vi blir medvetna om vad vi verkligen känner, inte bara gå på autopilot och reagera som vi alltid gjort. Se våra gamla mönster, känna om de fortfarande är oss till gagn eller om det faktiskt kan vara så att de är förlegade, inte längre passar i våra liv. Är det då möjligt att det är dags att byta mönster, reaktionssätt, välja en annan känsla för att uppleva det du verkligen vill i Ditt liv. Think about it.

 

Gillar

Kommentarer